Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Hallie Mavis
Instructor

 

آموزش و توسعه و آبادانی روستا

اهداف طرح

الف ) پیش برد دهیاریها به سمت و سوی خود کفایی و درآمد پایدار اقتصادی.
-    توانمندی مدیریت روستایی در جهت اثرگذاری اقتصاد روستایی:
باتوجه به محدودیت بودجه تخصیص یافته به مدیریت روستایی از طرف مسئولین لزوم بهره مندی از فرصتهای متعدد در میان روستاها با توجه به شرایط محیطی و انسانی و مزیتهای موجود آن، توانمند سازی روستاها به ویژه مدیریت روستایی ایجاد کننده فرصتهای اقتصادی در این نواحی است.
-    ارتقاء ظرفیتهای ذهنی مدیریت روستایی در حوزه روستا:
آموزش به طور کلی مفید است لذا چنانچه هدفمند و سیستماتیک باشد میتواند جهتی خاص ایجاد کند و اهداف را به مسیری از پیش تعیین شده سوق دهد. ازاینرو ظرفیتهای ذهنی دهیاران با آموزشهای انگیزشی در راستای تفکرات مثبت اندیشانه ذهنیت مدیریت روستایی را متحول نموده و این دگرگونی سبب ارتقاء کلی در نواحی روستایی خواهد شد.
ب ) توانمند سازی تخصصی دهیاران در مدیریت روستایی با موضوعات و بنیانهای مرتبط در عرصه روستا و مدیریت روستایی.

مطالعات پهنه (بندی) روستایی با تأکید بر محورهای تدریس

از آنجایی که در حال حاظر و در همه زمینه ها نمیتوان به روستاها به صورت نقطه ای نگاه کرد. مطالعات چند جانبه پهنه ای به صورتهاها موجب تغییر نگرش و برنامه ریزی در ابعان مختلف همچون طبیعی و انسانی برای این نواحی است.

اشراف موضوعی در تهیه طرحها با توجیه اقتصادی

از معضلات دهیاران نداشتن اشراف کامل به تهیه طرحهای توجیهی است که در نهایت موجب محرویت از برخی فرصتها و امکانات میشود. آموزش دهیاران بستری مناسب برای آشنایی با ساختار طرح های توجیهی خواهد بود.

ایجاد بستر تأمین درآمد پایدار برای سکونتگاههای روستایی

کمی درآمد در مناطق روستایی مشهود است و بودجه های این بخش از کشور با محدودیتهای جدی روبرو است بنابراین کشف و ایجاد بسترهای اقتصادی، پایداری درآمد را در این نواحی به همراه می آورد.

902
روستاهای بهره مند
24K
دهیاران آموزش دیده
712
ساعات آموزش و کارشناسی تا کنون
14
اساتید همکار
فرصتها و تهدیدها

ظرفیتها و قابلیتهای روستا

- دیدگاه و توجه جدید مثبت به توسعه مدیریت روستایي کشور در بین نهاد ها و  سازمان هاي دولتي؛
- وجود مدیران روستایي جوان و پر انرژي؛
- وجود نهاد دهیاري و شوراي اسلامي روستا به عنوان رابط نهادهاي دولتي و مردمي جهت رفع مشکلات؛
- وجود پیشینه فرهنگي، آموزه هاي ملي و دیني به منظور گسترش فرهنگ مشارکت و تعامل بین شورا، دهیاري و مردم؛
- گرایش رو به توسعه نظام مدیریت توسعه کشور در بهره گیري از مشارکت روستایيان در امور مربوط به خود؛
- وجود زمینه هاي مساعد براي سرمایه گذاري مشترک دهیاري با بخش هاي خصوصي و عمومي غیردولتي؛

بیشتر بخوانید

فرصتها و تهدیدها

الزامات روستا

- بهبود سازوکار و زمینه هاي لازم براي جذب سرمایه در محیط روستایی براي سرمایه گذاریهاي تولید بویژه فعالیتهاي مرتبط با بخش کشاورزي و عمران؛
- ساماندهی کالبدي و محیطی در روستاها و ارتقای کیفیت ساختمانها و مسکن روستائیان
- ایجاد ساختار اجرایی مناسب و تقسیم کار مشخص براي عمران و توسعه روستایی؛
- افزایش بهره وري نیروي کار و مهارتها و افزایش سطح سواد و آموزش فنی؛
- بهبود نگرش جامع به مسائل توسعه روستایی؛
- شکل گیري نظام مدیریت مشارکتی کارآمد؛
- کارآمد سازی نظام بهره برداري؛

بیشتر بخوانید

مقالات منتخب

 • اثرات راهسازی بر روستاها
  اثرات راهسازی بر روستاها 1397-07-01 15:55:15

  احداث راههاي مواصلاتي اعم از آزادراه ها، بزرگراه ها، راه آهن و غیره، يكي از مهمترين دلایل توسعه يافتگي در جهان است . شبکه زیرساخت های جاده ای به خصوص در مناطق...

 • تاثیرات جامعه شهری بر روستاها
  تاثیرات جامعه شهری بر روستاها 1397-07-01 15:55:15

  کانونهاي روستايي- شهري  دو عنصر اصلی در چشم انداز یک ناحیه به شمار می روند، اما روابط متقابل آنها در ارتباط با راهبردهای توسعه ناحیه ای، کمتر مورد توجه جغرافی دانان و برنامه...

 • گردشگری روستایی
  گردشگری روستایی 1397-07-01 15:55:15

  گردشگری روستایی از جمله اجزای مهم صنعت گردشگری در اقتصاد محسوب شده که میتواند با برنامهریزی اصولی و مناسب و همچنین شناسایی مزیتها و محدودیتهای مربوط به خود نقش...

 جنگلها را به عنوان ریه های زمین میشناسند. جنگل را میتوان یک بیوم زمینی دانست، بنابراین به همان سیستم علفزارها، بیابان ها، تایگاها یا تندراها تعلق دارد. این بدان معنی است که تشکیل آن توسط پوشش گیاهی (فلور، خاک، درختان، بوته ها و غیره) تعیین می شود. تقریباً در همه جای کره زمین وجود دارد. جنگل های بارانی انواع مختلفی دارند که باعث می شود این اکوسیستم در مناطق مختلف جهان وجود داشته باشد. جنگلهای گرمسیری، استوایی، کوهستانی، گرمسیری، گالری، نیمه گرمسیری و تجاری وجود دارد. انواع مختلف جنگل در فضای استوا وجود دارد که بین مناطق استوایی رأس سرطان واقع در شمال و مناطق گرمسیر برج جدی واقع در جنوب تشکیل شده است. این بدان معنی است که جنگلهای بارانی را می توان در همه قاره ها یافت، به جز در قطب جنوب.

جنگلهای دمای گرم: این جنگل ها معمولاً بسته به نوع جنگل مورد نظر دمایی دارند که بین 20 تا 27 درجه سانتی گراد متغیر است. در بعضی موارد ، دما می تواند تا 35 درجه سانتیگراد افزایش یابد. جنگل ها ، اكنون ، اكوسیستم های گرم هستند.

منطقه وسیع پوشیده از پوشش گیاهی: ویژگی جنگل ها این است که تقریباً به طور کامل توسط گیاهان مختلف از انواع مختلف تشکیل می شود. در این زیستگاه درختان عظیمی که می توانند بیش از 75 متر طول داشته باشند با گونه های کوچک مانند خزه ها که در سطح زمین رشد می کنند همزیستی می کنند. 70٪ از پوشش گیاهی جنگل ها را درختانی در اندازه های مختلف تشکیل میدهند.

یکی از ویژگی های اصلی جنگل ها این است که اکوسیستم آنها به چهار لایه تقسیم شده است.

1- در بالای جنگل لایه ظهور یافته ای وجود دارد که از بالای بلندترین درختانی تشکیل شده است که تمام نور خورشید را دریافت می کنند. برگهای این درختان معمولاً کوچک است.

2- در زیر لایه در حال ظهور لایه ای به نام سایبان وجود دارد که از شاخه های درختان مختلف همسایه تشکیل شده و به یکدیگر متصل می شوند و فضایی را تشکیل می دهند که قسمت زیادی از حیوانات جنگل در آن زندگی می کنند.

3- زیر طبقه دنبال می شود، که هنوز هم از زمین پاک است و نور کمی دریافت می کند. بوته ها و گیاهان کوچکتر وجود دارد، حدود 3 متر ارتفاع. این منطقه از رطوبت بیشتری برخوردار است و برگهای گیاهان بزرگتر است.

4- سرانجام، کف جنگل وجود دارد. فقط 2٪ نور به این منطقه می رسد، بنابراین تاریک و بسیار مرطوب است و صحنه تجزیه حیوانات و گیاهان مرده است. به لطف این تجزیه که توسط میکروارگانیسم ها انجام می شود، خاک ها با مواد مغذی پر می شوند که توسط گیاهانی که در سطح پایین جنگل ها رشد می کنند استفاده می شود. درختان عظیم جنگل ها بیشتر نور خورشید را دریافت می کنند. از آنجا که برگهای آنها به این بزرگی نیست، این درختان اجازه می دهند مقداری از نور به دو لایه بعدی جنگل (سایبان و زیر طبقه) فیلتر شود. اما زمین تاریک است ، زیرا نور خورشید بسیار کمی دریافت می کند.

پوشش گیاهی جنگل های بارانی بخصوص در سطح نزدیک به زمین مات و متراکم است. در این سطح بوته ها و علف هایی وجود دارد که تراکم بیشتری ایجاد می کنند و حرکت در جنگل ها را برای انسان و برای حیوانات با اندازه مشخص دشوار می کند. حتی بسیاری از گونه های حیوانات متوسط ​​روی درختان بیشتر از زمین رشد می کنند. شامل 50٪ از گونه های این سیاره است. تخمین زده می شود که جنگل اکوسیستمی است که بیشترین تنوع زیستی را در کره زمین دارد ، زیرا 50٪ از همه گونه های جهان در آنجا زندگی می کنند. در جنگل ها نمونه هایی پیدا شده است که در هیچ قسمت دیگری از کره زمین زندگی نمی کنند و دانشمندان هر لحظه گونه های جدیدی را در آنجا کشف می کنند. جنگل ها گونه های مختلفی از گیاهان فلور را در خود جای داده اند که از انواع سرخس، گلسنگ، نخل، لیانا، نیلوفر، موز یا درخت کاکائو متنوع است. تخمین زده می شود که دو سوم گیاهان این سیاره در جنگل ها وجود داشته باشد. در مورد جانوران، پستانداران کوچکی مانند جوندگان یا بزرگترها مانند میمون ها و ببرها وجود دارند. خزندگان نیز در کنار هم زندگی می کنند، مانند مارمولک، مار و لاک پشت. با وزغ و پرندگان کوچک مانند طوطی یا توکان یا حتی بزرگتر مانند عقاب و شاهین. آنها از گونه های بسیار کوچک مانند انواع زیادی از حشرات یافت می شوند. حتی گونه های بزرگ، مانند فیل ها.

بارندگی و رطوبت مداوم: اگرچه برخی از جنگل ها خشک تر از سایر جنگل ها هستند، اما ویژگی کلی این اکوسیستم میزان بارندگی زیاد و آب و هوای گرم است که فضای نسبتاً مرطوبی را ایجاد می کند. از آنجا که جنگلها در مناطقی واقع شده اند که بطور کلی ویژگیهای یکسانی را در طول سال حفظ می کنند، ارگانیسمهای جنگل می توانند بدون نیاز به گذراندن مراحل خواب زمستانی، به طور مداوم توسعه یابند. خاک جنگل ها کم عمق است و برای کشاورزی نامناسب است. از آنجا که نور خورشید بسیار کمی دریافت می کنند ، مواد مغذی زیادی ندارند و از مواد پوسیدگی پوشیده شده اند. به دلیل عمق کم خاک، ریشه درختان تمایل به بیرون کشیدن دارند و باعث پیچیده شدن خاک و پیاده روی در آن دشوارتر می شود. 40٪ اکسیژن از جنگلهای بارانی تأمین می شود. جنگلهای بارانی 6٪ سطح کره زمین را اشغال می کنند ، اما 40٪ اکسیژن مصرف شده در زمین را تولید می کنند و 90٪ از فرآیند فتوسنتز ، که از طریق آن دی اکسید کربن جذب شده و اکسیژن آزاد می شود ، در تاج پوشش جنگل های بارانی اتفاق می افتد.

جنگل می تواند در محدوده ارتفاعی بین 0 تا 2200 متر از سطح دریا واقع شود. طبیعی ترین چیز این است که در 1000 متر بالاتر از سطح دریا باشد ، جنگل های این وضعیت جنگل پایه نامیده می شود. اگر از 1000 متر بالاتر از سطح دریا باشد ، جنگل های گرمسیری خواهد بود ، که جنگل های انبوه و با بالاترین تنوع زیستی و رطوبت است. در همان زمان، جنگل هایی با ارتفاع کم وجود دارد که معمولاً در نزدیکی دشت یا ساوانا قرار دارند و جنگل گالری نامیده می شوند. تخمین زده می شود که 25٪ داروها برای درمان انسان از فلور جنگل ساخته شده است. همانطور که در بالا ذکر شد، 2/3 گیاهان در جنگل های بارانی زندگی می کنند، بنابراین صنعت داروسازی اکتشاف، تحقیق و تلاش برای یافتن گونه های جدید برای بهره برداری از خواص دارویی آنها را متوقف نمی کند. بعضی نقاط طبیعت منحصر به فرد هستند ودر هیچ جای کره زمین مانند آن را نمی توان یافت. در همه کشورها چنین مناطقی مورد حفاظت قرار می گیرند تا تمامی نسل ها بتواننداز آن استفاده کنند. این مناطق به ترتیب اولویت حفاظتی با نام های: پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده معرفی می شوند. محدوده‌ای از منابع طبیعی چون جنگل، مرتع، و … است که به جهت ضرورت حفظ و تکثیر جانوران و رستنی‌هایش تحت حفاظت قرار دارد. و در آن قطع درختان و تخریب و شکار بدون مجوز ممنوع می‌باشد.

این جنگلها که ازنظر جغرافیای گیاهی در منطقه هیرکانی واقع شده است به جنگلهای رویشی هیرکانی یا خزری شهرت دارند و در استانهای گیلان، مازندران و گلستان قرار دارند. مساحت این جنگلها در گذشته حدود پنج میلیون هکتاربوده است اما در طی سالیان اخیر چرای مفرط دام و همچنین قطع به منظور مقاصد اقتصادی باعث کاهش این جنگلها شده است. این جنگلها جزء قدیمی ترین جنگلهای دنیا می باشند به صورت نواری با طول تقریبی 800 کیلومتر و عرض 20 تا 70 کیلومتر و با مساحتی حدود 1.84 میلیون هکتار نیمرخ شمالی البرز از آستارا تا گلیداغی را در بر می گیرند. گسترش عمودی آن هم از سطح دریا تا ارتفاع ماکزیمم 2800 متراست. شمال ایران اقلیم نیمه مدیترانه ای یعنی آب و هوای مرطوب و معتدله دارد. پس بارندگی آن هم خوب است (متوسط سالی هزار میلیمتر؛ حداکثر2000 و حداقل600) هرچه از سمت غرب به شرق میرویم بارندگی کمتر میشود. بارندگی شمال در تمام طول سال منظم نیست. بهار و پاییز بیشترین بارندگی و تابستان کمترین بارندگی را دارد. قسمت غرب جنگلهای شمال یک ماه درسال، قسمت مرکز دوماه و شرق سه ماه خشکی دارد. بیشتر قسمتهای قشلاقی و جلگه ای، فصل خشک دارد. بسیاری از جاهای شمال اصلا فصل خشک ندارد (جاهاییکه ارتفاع 1000 متر و بالاتر دارد). با افزایش ارتفاع از سطح دریا، بارندگی ابتدا زیاد و دوباره از ارتفاعی به بعد کم میشود. متوسط درجه حرارت جنگلهای شمال بین15 تا 18 درجه سانتیگراد و حداکثر بین 28 تا 35 و حداقل 1 تا 4 - است. خاک جنگلهای شمال تحول یافته و تیپ آن هم یا راندزین یا قهوه ای جنگلی (آهکی، اتروف، هیدرومورف) و ارتفاعات بالاتر رانکر و جلگه ها هیدرومورف و آبرفتی است، سنگ مادر اکثرا آهکی ژوراسیک و کرتاسه است. جنگلهای شمال شبیه جنگلهای پهن برگ مخلوط اروپای مرکزی، شمال ترکیه و قفقازاست واز نظر تعداد و تنوع غنی تر هم است. گونه های تشکیل دهنده آن جزء گونه های پهن برگ خزان کننده می باشند. تا کنون بالغ بر 80 گونه درختی عمدتاً پهن برگ و چهار گونه سوزنی برگ و 50 گونه درختچه ای شناسایی شده اند که از این نظر نیز می توان این ناحیه را در زمره ذخایر ژنتیکی جهان قلمداد کرد.

صفات عمده جنگل عبارتند از:

زیست شناسی: از نظر زیست شناسی باید گفت که جنگل به مانند یک اجتماع نباتی است که در تحت عوامل محیط متعادل یا کم و بیش ثابتی قرار دارد.

اقتصادی: چوب که از محصولات اصلی جنگل است، وقتی درخت قطع شود، برخلاف املاک زراعی ، بهره و سرمایه یکدفعه بدست می‌آید. برای اینکه مقدار چوبی را که صد ساله در جنگل تولید می‌شود بتوان به حال ثابت نگهداشت، بی‌آنکه در آن کاهشی روی دهد، نظم اقتصادی باید به مرحله اجرا درآید و فقط در جنگلهایی که طبق اصول منظمی بهره برداری می‌شود، می‌توان از سرمایه ، بهره سالیانه بدست آورد.

قضایی: چون جنگل خود بخود تشکیل یافته و بدون دخالت بشر تولید مثل کرده و به زندگی خود ادامه می‌دهد، مالکیت خصوصی در آن مصداق پیدا نمی‌کند و جزء ثروت عمومی هر کشوری به شمار می‌رود.

جنگل بسته به نوع پیدایش آن و خصوصیات ساختاری به جنگل بكر، جنگل طبیعی، جنگل مصنوعی یا جنگل دست كاشت طبقه بندی می شود. جنگل بكر یا جنگل دست نخورده، جنگلی است كه بدون دخالت انسان بوجود آمده است و تركیب گونه های درختی و درختچه ای و علفی آن طوری است كه وضعیت كاملاً طبیعی را نشان می دهد. چوب و سایر فرآورده های تولید شده در جنگل بكر در همان سیستم طبیعی تجزیه شده و به خود جنگل بر می گردد. بعبارت دیگر از جنگل بكر هیچ گونه موادی (زنده یا غیر زنده )به خارج از آن حمل نمی شود. رویش چوبی جنگلهای بكر كه به حالت تعادل رسیده باشند عملاً صفر است ، یعنی همان قدر كه چوب و سایر مواد آلی تولید می شود همان قدر هم تجزیه می شود و یا می پوسد. بعبارت دیگر چرخه رفت و بازگشت مواد در یك جنگل بكر چرخه ای بسته است. جنگل طبیعی، جنگلی است كه بدون دخالت انسان به وجود آمده است ولی انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن دخالت (بهره برداری )كرده است و جنگلهای مصنوعی یا دست كاشت یا جنگل انسان ساخت جنگلی است كه به دست انسان و با هدف مشخصی ایجاد شده است و هدف از ایجاد آن تولید چوب، ایجاد مناظر طبیعی ، حفظ آب و خاك ایجاد مناطق تفریحی و تفرجی و غیره است (منبع: سازمان محیط زیست، سایت ارس باران و سایرین).

معرفی روستاها

keshit01

روستای کشیت در قلعه‌گنج استان کرمان استقرار یافته است. این روستا با عنوان روستای همیشه بهار شناخته میشود. فصل

shokrabad01

روستای شکرآباد در شهرستان دورود استان لرستان واقع است. این روستا با دارا بودن آثار تاریخی روز به روز شناخته تر

sarcheshme01

استان خوزستان را به سبب وجود حداقل پنج رودخانه دائمی بزرگ، استقرار هورها و منابع آبی باید مهمترین استان در

behesht02

استان فارس را بگونه ای شاید بتوان ایران کوچک دانست این استان با وسعت خود مجموعه ای از اقلیم ها را در بر دارد و

DAREHOZ01

استان اصفهان همواره به سبب وجود بناها و مناظر تاریخی شهرت دارد، اما در قسمتهای غربی این استان و همجوار با

goldare06

در نگاه اولیه به پایتخت ایران و استانهای پیرامون یا جدا شده از آن همچون استان البرز به نظر نمیرسد که از وجود

sepehr01

از مناطق بسیار زیبای ایران که همواره متقاضیان زیادی برای مراجعه دارد، قطعا سرزمینهای شمالی آن است. روستای

khorramdeh02

سرزمین ایران جزء چند کشور نخست با بیشترین پیشینه تاریخ و تمدن در بین تمام کشورهای جهان بوده و از نظر تعداد

nahr03

خطه شمال غرب ایران، به دلیل وجود منابع غنی طبیعی و نزدیکی با دریای خزر و وجود آب و هوای مدیترانه ای و نفوذ توده

توان های محیطی

loading...
کوهستانی
بیابانی
دشت و جلگه
جنگلی

از ویژگی های مناطق کوهستانی وجود کوه ها و دره ها است. تقریبا نیمی از سرزمین ایران توسط کوه ها احاطه شده است، عامل ارتفاع موجب سردی هوا میگردد، بنابراین از آنجایی که جلوگیری میکند از نفوذ ابرها موجب میشود که ابرها اشباء شده و ریزش در این نواحی گسترده است، بنابراین آب های جاری به وفور در این نواحی یافت می شود و از این رو سبب ایجاد پوشش گیاهی نیز است

بیشتر بخوانید

در مناطق خشک و نیمه خشک (کویری) به ویژه در عرض های جغرافیایی پایین (نزدیک به مدار رأس السرطان و خط استوا) تابش خورشید و کمبود آب و غیره محدودیت های زیادی را در زمینه های مختلف به وجود می آورد. در این مناطق به علت فقر ابر، رطوبت هوا و تابش شدید خورشید به ویژه در تابستان روزها خیلی گرم و شبها بالنسبه خنک است.از دیگر خصوصیات مناطق بیابانی وزش زیاد باد است، این بادها یا محلی است یا از جای دیگر منشأ میگیرد به هر حال این وزش باد میزان تبخیر و رطوبت نسبی را بیشتر کاهش داده و موجب فرسایش نیز می شود.

بیشتر بخوانید

از ویژگی های این نواحی هموار وجود نسبی پوشش گیاهی است که درصد مرغوبیت و نا مرغوب بودن با توجه به جنس خاک، میزان بارش، دست نخورده بودن و همچنین دیگر خواص آن، بستگی به طبیعت منطقه و اثر آنها دارد.این نواحی مستعد چرای دام است و از آنجایی که طبیعت سرسختی ندارد فعالیت های مختلف انسانی در این مناطق بسیار گسترده تر می باشد از این رو بیشترین جمعیت کشور در این نواحی ساکن هستند.

بیشتر بخوانید

اغلب مناطق جنگلی در عرصه هایی ایجاد می شوند که از میزان بارش، رطوبت، دما و نور بسیار مناسبی برخوردار باشد. در ایران میتوان مناطق جنگلی را در چهار دسته تقسیم نمود، این تقسیم بندی شامل جنگلهای جنوبی دریای خزر یا جنگلهای هیرکانی شمال کشور ایران، جنگلهای ارتفاعات زاگرس، جنگلهای مرکزی و جنوب که به عنوان جنگل حرا شناخته می شوند و جنگلهای ارس باران. از ویژگی مناطق جنگلی نسبت زیاد بارندگی است و دمای و رطوبت نسبی با تغییرات کم است.

بیشتر بخوانید

صاحب نظران

الگوي مکانی یک اقتصـاد (هماننـد توزیـع و محـل فعالیتهاي تشکیل دهنده آن) و جریانهاي فضایی مانند حرکت جمعیت، کالا، خدمات و سرمایه، اقتصاد فضا نامیده میشود که سطح توسعه مراکز سکونتگاهی، اعم از شهر، روستا ومجاري ارتباطی آنها را تحت تأثیر قرارمیدهد.

 دکتر حسن افراخته
متخصص اقتصاد فضا

پویش ساختاري- کارکردي، به عنوان رویکردي راهبردي به ساماندهی فضا در سطوح و مقیاسهاي مختلف، در قالب جغرافیاي اجتماعی نوین، می کوشد، ضمن تبیین جنبه هاي پیچیدة ساماندهی فضایی، براي مسایل ریشه دار در روابط ساختاري- کارکردي آنها چاره جویی نماید..

 دکتر عباس سعیدی
متخصص برنامه ریزی توسعه فضایی

هیچ کشوری نمیتواند از توسعه صحبت کند مگر آنکه بستر توسعه روستایی را فراهم نموده و روستاهای توسعه یافته و پایدار داشته باشد. در همین راستا به جرأت میتوان گفت که مهمترین ارکان توسعه بعد اقتصادی است و بدون آن توسعه رخ نداده است.

 دکتر وحید ریاحی
متخصص مخاطرات روستایی

اعضای تیم

حسن مومنی
مدیر اجرایی

احمد ایرانخواه
معاون آموزش

کاوه خادم
معاون IT

هادی ایرانخواه
معاون پشتیبانی