Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Hallie Mavis
Instructor

 

آموزش و توسعه و آبادانی روستا

برنامه های محلی و در ارتباط با دهیاران

دهیاران به عنوان مدیران روستایی حد واسط و ارتباط بین مردم (اهالی) و مسئولین هستند و در واقع میتوانند دغدغه های مردم را به سمع و نظر مسئولین برسانند زیرا که اساسا امکان حضور و برگزاری جلسات برای یکایک مردم با حاکمان به دلایل متعدد و به ویژه جمعیت انبوه امکان پذیر نخواهد بود ولی از سوی دیگر ساکنین نیز خواسته هایی دارند که این زنجیره ارتباطی، با وجود دهیاران کامل میگردد

به طور کلی نهادهای امر روستایی بسیار متعدد هستند و در واقع برای هر شاخه از مسائل روستایی یک سازمان و ارگان وجود دارد که خود این موضوع میتواند ضعف توسعه روستایی محسوب شود، به علل مختلف ازجمله موازیکاریها. اما از موثرترین متولیان امر توسعه روستایی حدود ۱۵ سازمان وجود دارند که شناخته ترین آنها معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری، سازمان شهرداریها و دهیاریها وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب، جهاد کشاورزی، سازمان تعاونی روستایی و غیره است که برخی از کارشناسان وجود آنها را حدود ۴۵ سازمان، و نهاد برآورد میکنند، زیرا سازمانهای جهادی، مردم نهاد یا سمنها و NGO، هسته های شتاب توسعه، گروههای دانشگاهی برای طرحهای مختلف ازجمله پیشرفت و آبادانی و ... درگیر این حوزه هستند.

برنامه های استانی و مشترک با ادارات زیربط

به دليل ماهيت چندبخشی توسعه روستایی، نمیتوان همه امور روستاها را در یك وزارتخانه و سازمان متمرکز کرد. لذا این سازمان نباید در پی تجميع کليه وظایف اجرایی توسعه روستایی (اعم از بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، انرژی، زیرساخت و غيره) در خود باشد. به جای آن سازمان مذکور باید ضمن نقش آفرینی و مسئوليت پذیری مستقيم در ابعاد اقتصادی - اجتماعی و به صورت محدود در بعد زیرساختی، از طریق تهيه طرحهای توسعه، مسير و ریل را مشخص، سياستهای راهبردی را تدوین و در حوزه های خدماتی، دستگاهها را نظارت و یكپارچه کند و نظام برنامه ریزی محلی توسعه روستایی را به نحوی طراحی و مستقر نماید که اولویت طرحها و برنامه ها در یك فرآیند مشارکتی براساس واقعيات و نيازهای روستایيان تعيين و ارزیابی شود(مرکز پژوهشهای مجلس، 1395).

برنامه های حاکمیتی و مشترک با سازمانها و وزارتخانه ها

  • برخی از نهادها و سازمان ها به صورت مستقیم با جوامع روستایی در ارتباط هستند و بعضی دیگر روابطی غیر مستقیم دارند، مثلا ادارات کل روستایی، شوراها، دهیاریها، دهداری ها و ... به صورت مستقیم با محیط ها و سکونتگاههای روستایی همبستگی و وابستگی دارند. در همین راستا رسالت ما بسترسازی محتواهای روستایی با ترکیب رویکردهای نوین و سنتی و نتایج تحقیقات و پژوهشهای مختلف در این خصوص است که با تفضیل در بخش کتابخانه شرح داده میشود.
    روندها و اقدامات همواره نیازمند تغییر و تحولات مناسب هستند، بنابراین مهمترین برنامه کاری توسعه دانش، آموزش و دگرگونی محتوایی و نرم افزاری روستایی است. توسعه تعاریف و ابعاد گوناگونی دارد لذا توسعه مناسب توسعه پایدار در هر زمینه ای است و به سان ترازویی است که در یک کفه آن محیط زیست قرار دارد و در کفه دیگر عواملی همچون؛ اقتصاد، اجتماع، سیاست و ... وجود دارد و یا مثلثی که در هر سوی آن اصول پایداری و پیشرفت واقع میشود.

در برنامه کاری دو مبحث از اولویت خطیری برخوردار است، اول مباحث آموزشی به ویژه با چرخه مدیریت روستا و بعدی ارتباط مؤثر با نهادهای مرتبط با روستا که از زمینه های بسیار متنوع بهره مند اند و سمت و سوی برنامه کاری با الهام گرفتن از توانمندی این نهادها خواهد بود که شامل:
-    وزارت جهاد کشاورزی
-    معاونت روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
-    سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
-    بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
-    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
-    صندوق کارآفرینی امید
-    بنیاد برکت
-    بنیاد علوی
-    و غیره