Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Hallie Mavis
Instructor

 

آموزش و توسعه و آبادانی روستا

اهداف طرح

الف ) پیش برد دهیاریها به سمت و سوی خود کفایی و درآمد پایدار اقتصادی.
-    توانمندی مدیریت روستایی در جهت اثرگذاری اقتصاد روستایی:
باتوجه به محدودیت بودجه تخصیص یافته به مدیریت روستایی از طرف مسئولین لزوم بهره مندی از فرصتهای متعدد در میان روستاها با توجه به شرایط محیطی و انسانی و مزیتهای موجود آن، توانمند سازی روستاها به ویژه مدیریت روستایی ایجاد کننده فرصتهای اقتصادی در این نواحی است.
-    ارتقاء ظرفیتهای ذهنی مدیریت روستایی در حوزه روستا:
آموزش به طور کلی مفید است لذا چنانچه هدفمند و سیستماتیک باشد میتواند جهتی خاص ایجاد کند و اهداف را به مسیری از پیش تعیین شده سوق دهد. ازاینرو ظرفیتهای ذهنی دهیاران با آموزشهای انگیزشی در راستای تفکرات مثبت اندیشانه ذهنیت مدیریت روستایی را متحول نموده و این دگرگونی سبب ارتقاء کلی در نواحی روستایی خواهد شد.
ب ) توانمند سازی تخصصی دهیاران در مدیریت روستایی با موضوعات و بنیانهای مرتبط در عرصه روستا و مدیریت روستایی.

مطالعات پهنه (بندی) روستایی با تأکید بر محورهای تدریس

از آنجایی که در حال حاظر و در همه زمینه ها نمیتوان به روستاها به صورت نقطه ای نگاه کرد. مطالعات چند جانبه پهنه ای به صورتهاها موجب تغییر نگرش و برنامه ریزی در ابعان مختلف همچون طبیعی و انسانی برای این نواحی است.

اشراف موضوعی در تهیه طرحها با توجیه اقتصادی

از معضلات دهیاران نداشتن اشراف کامل به تهیه طرحهای توجیهی است که در نهایت موجب محرویت از برخی فرصتها و امکانات میشود. آموزش دهیاران بستری مناسب برای آشنایی با ساختار طرح های توجیهی خواهد بود.

ایجاد بستر تأمین درآمد پایدار برای سکونتگاههای روستایی

کمی درآمد در مناطق روستایی مشهود است و بودجه های این بخش از کشور با محدودیتهای جدی روبرو است بنابراین کشف و ایجاد بسترهای اقتصادی، پایداری درآمد را در این نواحی به همراه می آورد.

902
روستاهای بهره مند
24K
دهیاران آموزش دیده
712
ساعات آموزش و کارشناسی تا کنون
14
اساتید همکار
فرصتها و تهدیدها

ظرفیتها و قابلیتهای روستا

- دیدگاه و توجه جدید مثبت به توسعه مدیریت روستایي کشور در بین نهاد ها و  سازمان هاي دولتي؛
- وجود مدیران روستایي جوان و پر انرژي؛
- وجود نهاد دهیاري و شوراي اسلامي روستا به عنوان رابط نهادهاي دولتي و مردمي جهت رفع مشکلات؛
- وجود پیشینه فرهنگي، آموزه هاي ملي و دیني به منظور گسترش فرهنگ مشارکت و تعامل بین شورا، دهیاري و مردم؛
- گرایش رو به توسعه نظام مدیریت توسعه کشور در بهره گیري از مشارکت روستایيان در امور مربوط به خود؛
- وجود زمینه هاي مساعد براي سرمایه گذاري مشترک دهیاري با بخش هاي خصوصي و عمومي غیردولتي؛

بیشتر بخوانید

فرصتها و تهدیدها

الزامات روستا

- بهبود سازوکار و زمینه هاي لازم براي جذب سرمایه در محیط روستایی براي سرمایه گذاریهاي تولید بویژه فعالیتهاي مرتبط با بخش کشاورزي و عمران؛
- ساماندهی کالبدي و محیطی در روستاها و ارتقای کیفیت ساختمانها و مسکن روستائیان
- ایجاد ساختار اجرایی مناسب و تقسیم کار مشخص براي عمران و توسعه روستایی؛
- افزایش بهره وري نیروي کار و مهارتها و افزایش سطح سواد و آموزش فنی؛
- بهبود نگرش جامع به مسائل توسعه روستایی؛
- شکل گیري نظام مدیریت مشارکتی کارآمد؛
- کارآمد سازی نظام بهره برداري؛

بیشتر بخوانید

مقالات منتخب

 • اثرات راهسازی بر روستاها
  اثرات راهسازی بر روستاها 1397-07-01 15:55:15

  احداث راههاي مواصلاتي اعم از آزادراه ها، بزرگراه ها، راه آهن و غیره، يكي از مهمترين دلایل توسعه يافتگي در جهان است . شبکه زیرساخت های جاده ای به خصوص در مناطق...

 • تاثیرات جامعه شهری بر روستاها
  تاثیرات جامعه شهری بر روستاها 1397-07-01 15:55:15

  کانونهاي روستايي- شهري  دو عنصر اصلی در چشم انداز یک ناحیه به شمار می روند، اما روابط متقابل آنها در ارتباط با راهبردهای توسعه ناحیه ای، کمتر مورد توجه جغرافی دانان و برنامه...

 • گردشگری روستایی
  گردشگری روستایی 1397-07-01 15:55:15

  گردشگری روستایی از جمله اجزای مهم صنعت گردشگری در اقتصاد محسوب شده که میتواند با برنامهریزی اصولی و مناسب و همچنین شناسایی مزیتها و محدودیتهای مربوط به خود نقش...

 دشت یا جلگه سرزمین پست و همواری است که از آبرفت رودها به وجود آمده‌است و به دریا یا دریاچه‌ای دائمی ختم می‌شود، زمانی که صحبت از دشت و جلگه به میان می آید لازم است مناطق آبرفتی، کوهپایه ای و حتی مناطق نیمه جلگه ای نیز مورد بررسی قرار گیرد و به آن اشاره شود. انسان همواره در طول تاریخ سعی می نماید به منظور ایجاد سر پناهی امن برای سکونت، آن را با محیط پیرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرایط مناسبی برای ادامه حیات خویش ایجاد کند و در حقیقت شرایط و عوامل جغرافیایی. اقلیمی نیز در شکل گیری این فضای زیست دخالت مستقیمی دارد. در ایران به دلیل دارا بودن چهار اقلیم متفاوت گرم و مرطوب,گرم و خشک, معتدل و مرطوب و سرد, معماری متفاوتی (به ویژه در طراحی مسکن بومی) هماهنگ با عوامل جغرافیایی به وجود آمده است که در این معماری به کارگیری مصالح بومی که کمترین تًاثیرنامطلوب بر محیط را دارند و همچنین کاهش میزان انرژی مصرفی با استفاده از مصالح بومی موجب پایداری محیط زیست و افزایش دوام بناها گردیده اند، لحاظ شده است.

  مناطق نيمه‌ جلگه‌اى: در مناطق نيمه ‌جلگه‌اى يا نيمه‌ استپي، ميزان بارندگى سالانه بين ۲۰۰ تا ۴۵۰ ميلى‌متر است. گياهان عمده اين مناطق از تيرهٔ نعناع، کاسني، بقولات، گندميان، اسفناج و از انواع درمنه، گون، جارو، کنگر، شقاقل، علف‌ شور، آويشن، گل‌ گندم، و علف‌ پشمکى هستند. اين مناطق سلسله کوه‌هاى زاگرس و بخش‌هائى از کردستان، خراسان، کرمان و فارس را شامل مى‌شود. منطقه جلگه‌اى نیز در سطح وسيعى از کشور که مقدار باران سالانه بين ۱۰۰ تا ۲۳۰ ميلى‌متر است گياهان گوناگونى ديده مى‌شود. يکى از گياهان مشخص جامعه گياهى جلگه‌اي، درمنه است. اين نوع گياه در خوزستان به‌دليل بوته‌کنى از بين رفته است در بعضى از مناطق گياهانى چون علف‌شور و درختچه تاغ جايگزين آن شده است، انواع زنبق، گَوَن، جارو، چوبک، کلاه ميرحسن، شکر تيغال، خورنال، خارشتر و ... از گياهان ديگر اين مناطق هستند.

مناطق جلگه‌اى را بر حسب دماى زمستانى آن به سه بخش به‌شرح زير تقسيم مى‌کنند:

جلگه‌اى گرم: در اين مناطق دماى متوسط در دى‌ماه بيش از ۱۰ درجه سانتى‌گراد است. خوزستان، جنوب‌شرقى استان فارس و نواحى کم‌‌ارتفاع بلوچستان و صحراى مرکزى جزء اين مناطق به‌ حساب مى‌‌آيند.

جلگه‌اى معتدل: دماى متوسط دى‌ماه مناطق جلگه‌اى معتدل از ۵ تا ۸ درجهٔ سانتى‌گراد است. زاهدان، بيرجند و قم جزء اين مناطق هستند.

جلگه‌اى سردسير: دماى متوسط دى‌ماه در اين نواحى از چهار درجه سانتى‌گراد کمتر است. مناطق جلگه‌اى سرد، تهران، اصفهان، سبزوار، و کوهستان‌هاى نواحى مرکزى و جنوب شرقى را شامل مى‌شود.

از جلگه‌های اصلی ایران می‌توان از جلگه خوزستان، جلگه مازندران، جلگه کرمانشاه، جلگه اصفهان، جلگه شیراز، جلگه گرگان، جلگه پاسارگاد (شهرستان پاسارگاد به مرکزیت سعادت شهر) و جلگه هلیل‌آباد نام برد. نمونه‌ای از دیگر جلگه‌های ایران عبارت‌اند از: جلگه ماژان، جلگه موسی‌آباد، جلگه چاه‌ هاشم، جلگه شبانکاره، جلگه سیرجان، جلگه زوزن، جلگه خوزستان. همچنین در جهان، جلگه سند و گَنگ جلگه پهناور و حاصلخیزی است که بیشتر شمال و شرق هندوستان، بخش اعظم پاکستان و همه بنگلادش را در بر می‌گیرد. بخش بزرگی از این جلگه از دو رود بزرگ سند و گنگ آب می‌خورد و نام آن از نام این دو رود گرفته شده است. جلگه لیانوس، این ناحیه در فصول خشک بیابانی است؛ اما در فصل باران سرسبز و حاصلخیز می‌شود. جلگه لومبارد در مناطق از حاصلخیزترین نواحی موجود در کشور ایتالیا هستند که توسط رودخانه آبیاری می‌شوند. در این اراضی، ذرت، میوه و درخت توت که روی آن‌ها کرم ابریشم پرورش می‌یابد، رشد می‌کند. جلگه پامپاس، جلگه‌ی وسیع، بدون درخت و پوشیده از چمن اطراف رودخانه لاپلاتا از وسیع‌ترین مراتع موجود در جهان است. استپ‌،‌ جلگه‌های بی درخت واقع در روسیه هستند که از حاشیه دریای خزر به سمت شرق امتداد یافته اند. این نواحی در تابستان بسیار خشک و در زمستان بسیار سرد و بی باران هستند.

 جلگه ها در شمال و جنوب ایران واقع شده اند. جلگه‌ ساحلی دریای خزر, حاشیه باریك جنوبی دریای خزر است كه بلافاصله بعد از دریا آغاز می‌شود و امتداد آن تا دامنه‌های شمالی البرز می‌رسد. طول جلگه‌های ساحلی دریای خزر حدود ۵۰۰ كیلومتر و عرض این جلگه‌ها در طول خود از آستارا تا رود گرگان همواره متغیر و غالباً كم تر از ۲۰ كیلومتر بوده است. سواحل جنوبی خزر و درون این جلگه ها كشتزارهای سرسبز و رودخانه های متعدد جریان دارند و زندگی در پای كوه های جنگلی و مشرف به دریا رونقی عمیق دارد. جلگه‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در جنوب ایران در طول تقریبی ۱۴۸۰ كیلومتر در مجاورت دو دریای عمان و خلیج فارس قرار دارد و رودخانه میناب، این منطقه ساحلی را به دو قسمت جلگه ساحلی خلیج فارس (از مصب اروندرود تا میناب) و جلگه ساحلی مكران (از میناب تا مرز پاكستان) تقسیم می‌كند. تنگه هرمز در ۸ كیلومتری بندرعباس حدفاصل میان این دو دریا قرار دارد.

دشت ها ی ایران نیز مشتمل بر دشت های وسیع و متعددی در مناطق مختلف كشور است ولی بزرگ ترین و مهم ترین دشت های ایران دشت كویر و دشت لوت هستند كه در میان كوه های البرز, خراسان, كوه های مركزی و كوه های خاوری قرار گرفته اند و چاله بزرگی در مركز ایران ایجاد كرده اند كه بدیع ترین جلوه های بیابانگردی و توریسم صحرایی را به نمایش می گذارند. بیابان های ایران مساحتی حدود ۰۰۰/۳۲۰ كیلومتر مربع دارند كه ارتفاعات آن ها را به چند حوزه‌ تقسیم می‌كنند. مهم ترین حوزه‌های آن یكی حوزه شمالی به نام كویر نمك و دیگری حوزه جنوبی به نام كویر لوت است. كویر لوت در جنوب خاوری كشور واقع شده و در حدود ۸۰۰۰۰ كیلومتر مربع وسعت دارد. لوت را از لحاظ شكل ناهمواری و پراكندگی عوارض جغرافیایی می‌توان به سه بخش لوت شمالی، لوت جنوبی و لوت مركزی تقسیم كرد كه وسیع‌ترین و نیز پست‌ترین بخش بیابان لوت است و در آن نمونه‌های كامل انواع عوارض مختلف بیابانی دیده می‌شود. لوت، از لحاظ پوشش گیاهی بسیار فقیر و قسمت اعظم آن فاقد گیاه است. در هیچ قسمتی از ایران سرزمینی به این خشكی و كم گیاهی دیده نمی‌شود. منطقه فاقد حیات حدود ۲۰۰ كیلومتر طول و ۱۵۰ كیلومتر عرض دارد و قسمت‌های مركزی لوت مركزی به كلی فاقد گیاه است. دشت كویر كه به كویر نمك نیز شهرت دارد, فضای وسیع و بستر پر شده یك چاله زمین‌شناسی است كه در جنوب رشته جبال البرز میان خراسان و سیستان و قم و كاشان و یزد قرار گرفته است. طول آن از شرق به غرب ۶۰۰ كیلومتر و عرض آن از شمال به جنوب از ۱۰۰ تا ۳۰۰ كیلومتر است. سطح آن صاف و هموار با مختصر شیبی از كوه ها به پست‌ترین نقطه منتهی می‌شود.

جلگه‌ها سرزمین‌های همواری هستند که از ته نشین شدن رسوبات رودخانه‌ها و انشعابات آن‌ها پدید آمده‌اند. خاک این اراضی برای کشت و زرع بسیار مناسب است. جلگه یک منطقه وسیع و هموار است که عموماً بلندای کمی دارد و ارتفاعات زیادی در آن دیده نمی‌شود. این شکل زمین به طور کلی در ارتفاع پایین‌تری از سطح زمین‌های اطراف واقع شده و عموماً در امتداد زمین‌های هموار داخلی یا سواحل یافت می‌شوند. جلگه در تمامی قاره‌ها وجود دارد و بیش از یک سوم مساحت کل جهان را در برمی‌گیرد. این نوع زمین اکثراً برای شهرک‌سازی و برای اهداف کشاورزی مناسب است. در کشاورزی، اراضی دشتی نسبت به فلات یا کوهستان برای کشاورزی مناسب‌تر هستند. این سطوح پهناور به طرق مستقیم یا غیرمستقیم محصول فرسایش هستند. با فرسایش کوه‌ها و تپه‌ها، جاذبه و جریان آب و یخ، رسوبات را به سمت سرازیری می کشاند، لایه‌ها روی هم ته نشین شده و جلگه‌ها را تشکیل می‌دهند. جریان آب رودخانه‌ها با فرسایش سنگ و خاک‌های مسیر خود، زمین‌هایی که از آن عبور می کنند را صاف و هموار می‌کنند. این رسوبات وارد آب رودخانه‌ها شده و با گذشت زمان به صورت لایه لایه بر روی لایه روی هم انباشت می‌شوند و جلگه‌های آبرفتی را تشکیل می‌دهند.

رودخانه‌ها نهایتاً رسوبات خود را به اقیانوس‌ منتقل می‌کنند. این رسوبات به محض ادغام با دریا آرام آرام انباشت می‌شوند و با انباشته شدن پی در پی این لایه‌ها بر روی هم، ارتفاع این منطقه از سطح دریا بیشتر و بیشتر می‌شود. این رسوبات همراه با رواناب، تپه‌ها و کوه‌ها، جلگه‌های ساحلی را تشکیل می‌دهند. بدیهی‌ترین تفاوت مابین جلگه و دلتا در شکل ظاهری آن‌هاست. محل تشکیل شدن دلتا، در دهانه رودخانه‌ها و دریا‌هاست و از این رو ظاهری مثلث شکل دارد. این نام را یونانی‌ها به دلیل شکل مثلث مانند و شباهت آن به حرف دلتا در الفبای یونانی داده بودند. ارتفاع دلتا از سطح زمین‌های اطراف بالاتر و ارتفاع جلگه عموماً از سطح زمین‌های اطراف پایین‌تر است. تفاوت دیگر آن است که جلگه از انباشته شدن آبرفت رودها در مسیر حرکت خود به وجود می‌آید اما دلتا از انباشته شدن آبرفت‌ها در دهانه رودها و دریاها پدیدار می‌شود.

اهمیت جلگه‌ها:

۱. کشاورزی: اراضی جلگه‌ای در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار هستند. رسوبات تشکیل دهنده انواع مختلف اراضی جلگه‌ای بطور چشمگیری به افزایش حاصلخیری خاک کمک کرده و در نتیجه با افزایش رشد محصولات زراعی و مراتع، چراگاه خوبی برای دام‌ها فراهم می‌‌آورند.

۲. سکونتگاه‌های انسان: جمعیت انسان‌ها و اکثر سکونتگاه‌ها معمولاً در نواحی جلگه‌ای متمرکز است. دلیل این امر آن است که اکثر شهرها روی زمین‌های تقریباً مسطح روی جلگه‌ها واقع می‌شوند. زمین کنار رودخانه می‌تواند از اهمیت اقتصادی فراوان برخوردار باشد. این نوع زمین‌ها که توسط رودخانه‌ها پیموده می‌شوند، آبیاری مزارع را بسیار ساده‌تر از سایر اراضی مورد استفاده در کشاورزی می‌کنند.

۳. جذب تمرکز جمعیت: زمین‌های جلگه‌ای مانند دشت‌های آبرفتی به سبب مزایایی که نسبت به دشت‌های سیلاب دره دارند، تمرکز جمعیت را به سمت خود می‌کشاند. این زمین‌ها معمولاً در معرض سیل سالانه یا دوره ای قرار داشته و دامنه‌ تپه‌ها برای کشت و زرع بیش از حد شیب دار و صخره ای هستند.

۴. فعالیت‌های ورزشی: اراضی جلگه‌ای برای فعالیت‌های ورزشی بسیار عالی هستند؛ زیرا زمینی مسطح و هموار برای ورزش و سایر فعالیت‌های تفریحی را فراهم می‌کنند.

۵. مسیر ارتباطی مناسب: دشت‌ها مسیرهای ارتباطی خوبی مانند راه آهن، جاده، فرودگاه و .. هستند.

۶. منابع معدنی: دشت‌ها منابع خوبی از منابع طبیعی مانند ذغال سنگ، قلع و نفت هستند(منبع: ویکی پدیا، صبا بلوگ و newsin.ir/fa/content).

معرفی روستاها

keshit01

روستای کشیت در قلعه‌گنج استان کرمان استقرار یافته است. این روستا با عنوان روستای همیشه بهار شناخته میشود. فصل

shokrabad01

روستای شکرآباد در شهرستان دورود استان لرستان واقع است. این روستا با دارا بودن آثار تاریخی روز به روز شناخته تر

sarcheshme01

استان خوزستان را به سبب وجود حداقل پنج رودخانه دائمی بزرگ، استقرار هورها و منابع آبی باید مهمترین استان در

behesht02

استان فارس را بگونه ای شاید بتوان ایران کوچک دانست این استان با وسعت خود مجموعه ای از اقلیم ها را در بر دارد و

DAREHOZ01

استان اصفهان همواره به سبب وجود بناها و مناظر تاریخی شهرت دارد، اما در قسمتهای غربی این استان و همجوار با

goldare06

در نگاه اولیه به پایتخت ایران و استانهای پیرامون یا جدا شده از آن همچون استان البرز به نظر نمیرسد که از وجود

sepehr01

از مناطق بسیار زیبای ایران که همواره متقاضیان زیادی برای مراجعه دارد، قطعا سرزمینهای شمالی آن است. روستای

khorramdeh02

سرزمین ایران جزء چند کشور نخست با بیشترین پیشینه تاریخ و تمدن در بین تمام کشورهای جهان بوده و از نظر تعداد

nahr03

خطه شمال غرب ایران، به دلیل وجود منابع غنی طبیعی و نزدیکی با دریای خزر و وجود آب و هوای مدیترانه ای و نفوذ توده

توان های محیطی

loading...
کوهستانی
بیابانی
دشت و جلگه
جنگلی

از ویژگی های مناطق کوهستانی وجود کوه ها و دره ها است. تقریبا نیمی از سرزمین ایران توسط کوه ها احاطه شده است، عامل ارتفاع موجب سردی هوا میگردد، بنابراین از آنجایی که جلوگیری میکند از نفوذ ابرها موجب میشود که ابرها اشباء شده و ریزش در این نواحی گسترده است، بنابراین آب های جاری به وفور در این نواحی یافت می شود و از این رو سبب ایجاد پوشش گیاهی نیز است

بیشتر بخوانید

در مناطق خشک و نیمه خشک (کویری) به ویژه در عرض های جغرافیایی پایین (نزدیک به مدار رأس السرطان و خط استوا) تابش خورشید و کمبود آب و غیره محدودیت های زیادی را در زمینه های مختلف به وجود می آورد. در این مناطق به علت فقر ابر، رطوبت هوا و تابش شدید خورشید به ویژه در تابستان روزها خیلی گرم و شبها بالنسبه خنک است.از دیگر خصوصیات مناطق بیابانی وزش زیاد باد است، این بادها یا محلی است یا از جای دیگر منشأ میگیرد به هر حال این وزش باد میزان تبخیر و رطوبت نسبی را بیشتر کاهش داده و موجب فرسایش نیز می شود.

بیشتر بخوانید

از ویژگی های این نواحی هموار وجود نسبی پوشش گیاهی است که درصد مرغوبیت و نا مرغوب بودن با توجه به جنس خاک، میزان بارش، دست نخورده بودن و همچنین دیگر خواص آن، بستگی به طبیعت منطقه و اثر آنها دارد.این نواحی مستعد چرای دام است و از آنجایی که طبیعت سرسختی ندارد فعالیت های مختلف انسانی در این مناطق بسیار گسترده تر می باشد از این رو بیشترین جمعیت کشور در این نواحی ساکن هستند.

بیشتر بخوانید

اغلب مناطق جنگلی در عرصه هایی ایجاد می شوند که از میزان بارش، رطوبت، دما و نور بسیار مناسبی برخوردار باشد. در ایران میتوان مناطق جنگلی را در چهار دسته تقسیم نمود، این تقسیم بندی شامل جنگلهای جنوبی دریای خزر یا جنگلهای هیرکانی شمال کشور ایران، جنگلهای ارتفاعات زاگرس، جنگلهای مرکزی و جنوب که به عنوان جنگل حرا شناخته می شوند و جنگلهای ارس باران. از ویژگی مناطق جنگلی نسبت زیاد بارندگی است و دمای و رطوبت نسبی با تغییرات کم است.

بیشتر بخوانید

صاحب نظران

الگوي مکانی یک اقتصـاد (هماننـد توزیـع و محـل فعالیتهاي تشکیل دهنده آن) و جریانهاي فضایی مانند حرکت جمعیت، کالا، خدمات و سرمایه، اقتصاد فضا نامیده میشود که سطح توسعه مراکز سکونتگاهی، اعم از شهر، روستا ومجاري ارتباطی آنها را تحت تأثیر قرارمیدهد.

 دکتر حسن افراخته
متخصص اقتصاد فضا

پویش ساختاري- کارکردي، به عنوان رویکردي راهبردي به ساماندهی فضا در سطوح و مقیاسهاي مختلف، در قالب جغرافیاي اجتماعی نوین، می کوشد، ضمن تبیین جنبه هاي پیچیدة ساماندهی فضایی، براي مسایل ریشه دار در روابط ساختاري- کارکردي آنها چاره جویی نماید..

 دکتر عباس سعیدی
متخصص برنامه ریزی توسعه فضایی

هیچ کشوری نمیتواند از توسعه صحبت کند مگر آنکه بستر توسعه روستایی را فراهم نموده و روستاهای توسعه یافته و پایدار داشته باشد. در همین راستا به جرأت میتوان گفت که مهمترین ارکان توسعه بعد اقتصادی است و بدون آن توسعه رخ نداده است.

 دکتر وحید ریاحی
متخصص مخاطرات روستایی

اعضای تیم

حسن مومنی
مدیر اجرایی

احمد ایرانخواه
معاون آموزش

کاوه خادم
معاون IT

هادی ایرانخواه
معاون پشتیبانی